Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta to nic innego jak redukcja bądź całkowite umorzenie zobowiązania osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i jest osobą niewypłacalną. O takiej upadłości decyduje sąd, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez dłużnika.
Aby sąd przychylił się do takiego wniosku, dłużnik musi utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Opóźnienie w spłacie musi przekraczać trzy miesiące.
Obowiązkiem dłużnika jest wskazanie we wniosku, a później syndykowi, jaki posiada majątek. Zajęciu podlegają bowiem tylko te rzeczy, które mają rzeczywistą wartość rynkową. Wiele rzeczy, jednak nie podlega zajęciu i są one wymienione w dziale kodeksu postępowania cywilnego.
Pozwala to godnie żyć dłużnikowi i jego rodzinie. Wszczęcie postępowania upadłości konsumenckiej pozwala na to, aby dłużnik w miarę możliwości zaspokoił swojego wierzyciela, przy jednoczesnym jego funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Warto więc pamiętać, że jeśli w naszym życiu pojawiła się taka sytuacja, należy dać sobie pomóc, a nie uciekać od zadłużenia. Ucieczka jest tylko chwilowym rozwiązaniem, a ogłoszenie przez konsumenta takiej upadłości, pozwoli mu wrócić do normalnego życia przy jednoczesnym maksymalnym zaspokojeniu dłużnika.

About author

Related Articles