Transkrypcje wywiadów IDI

Wywiady coraz częściej przeprowadza się swobodnie, bez zapisywania pytań czy odpowiedzi. To bardzo wygodne, bo pozwala na kreowanie swobodnej rozmowy, w trakcie której zwykle przekazywanych jest więcej informacji niż gdyby wszystko odbywało się formalnie z natychmiastowym zapisywaniem. Sam wywiad trwa też krócej i łatwiej go uzyskać – osoba, z którą jest przeprowadzany chętniej poświęci godzinę na rozmowę niż kilka.

Jednak przetworzenie później treści mówionego wywiadu na tekst zajmuje dużo czasu, szczególnie jeśli jest pogłębiony i twa długo lub rozmówca mówi niewyraźnie, więc wymaga wielokrotnego powracania i przysłuchiwania się tym samym wypowiedziom.

Z pomocą w takich sytuacjach może przyjść Internet. Można w nim znaleźć wiele stron oferujących transkrypcje wywiadów IDI. Dzięki nim praca dziennikarza, blogera czy naukowca, który musi często przeprowadzać wywiady w swojej pracy staje się łatwiejsza, a także pochłania mniej czasu, który można przeznaczyć na inne cele, zawodowe bądź nie.

About author

Related Articles