Swiadczenia

Świadczenia pomocy społecznej w naturze mogą mieć postać rzeczową: przydzielenia odzieży i obuwia czy też gorącego posiłku, lub usługi: udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu, usług opiekuńczych, pobytu w domu pomocy lub ośrodku opiekuńczym. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznawane również osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić. Gmina, przyznając pomoc w tej formie, ustala jej zakres. Usługi opiekuńcze mogą być realizowane np. przez siostry Polskiego Czerwonego Krzyża. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba potrzebująca opieki bądź jej przedstawiciel ustawowy może ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby, które z uwagi na wiek, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe lub materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

About author

Related Articles

1 Comment

  1. pożyczka dla zadłużonych online czwartek, 7 lipca, 2016 at 23:24

    Czekam na kolejne artykuyły!