Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

Podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają nieodgraniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym kraju. Są zobowiązani do zapłaty podatku w Polsce niezależnie od tego w jakim kraju dochód został osiągnięty. Natomiast podatnicy, którzy nie są mieszkańcami Polski podlegają w tym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Rozliczają się oni jedynie z dochodów, które uzyskali na terytorium Polski. Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy nie jest skomplikowane. Dochody należy rozliczyć w rocznej deklaracji podatkowej. Termin składania zeznania jest taki sam jak dla innych deklaracji podatkowych. Trzeba wykazać dochody z pracy zagranicą, z działalności wykonywanej osobiście oraz dochody kapitałowe. Są dwa sposoby obliczania podatku za dochody osiągnięte za granicą. Pierwsza metoda to wyłączenie z progresją a drugi sposób to metoda zaliczenia proporcjonalnego. Przed wypełnieniem deklaracji PIT należy sprawdzić która z metod jest poprawna, tak aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

About author

Related Articles