Powiernictwo inwestycyjne

Powiernictwo inwestycyjne to jeden z podstawowych rodzajów powiernictwa, które jest bardzo rozbudowaną dziedziną, może dotyczyć ona wielu podmiotów. Umowa powiernicza zawierana w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością daje szansę na  pośredni udział w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Tego rodzaju powiernictwo jest ustalane w momencie zakładania spółek kapitałowych. Ma także miejsce w czasie nabywania udziałów w tych spółkach. Samo powiernictwo jest umową, w której stronami są powierzający orz powiernik. Umowa powiernicza nie jest regulowana w żaden sposób w kodeksie cywilnym. Zdaniem wielu specjalistów jest ona nawet bardzo podobna do umowy zlecenia. Z tego właśnie powodu w kwestiach spornych stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Istnieją dwa rodzaje powiernictwa. Pierwsze z nich to powiernictwo fiducjarne. Tutaj określone prawo zostaje przyznane w pełni powiernikowi. Drugi to powiernictwo upoważniające. W jego przypadku jedynie powiernik posiada uprawnienia do zarządzania obcym prawem w swoim imieniu.

About author

Related Articles