Outsourcing IT Łódź

Outsourcing IT Łódź

Współpracując na zasadzie outsourcingu możesz dużo zyskać, ale możesz też dużo stracić. Outsourcing ma oczywiście również negatywną stronę. Pojawiają się one zarówno w organizacji, która część swoich zadań oddaje w cudze ręce, jak iw firmie zewnętrznej. Taką możliwą pułapką może być zbyt duża redukcja kosztów. Ograniczenie wydatków jest podstawową korzyścią outsourcingu, ale zbyt duży nacisk na ich redukcję może skłonić wykonawcę do działania na granicy rentowności, co z pewnością obniży ogólną jakość projektu. Może również prowadzić do wyboru firmy outsourcingowej na podstawie relacji dalekiej od istoty. Realizacja projektów długoterminowych nie może zakładać zbyt częstych zmian dostawców, chyba że prezentują wydajność nie spełniającą stawianych wymagań. Świadczy to jednak o złym początkowym wyborze, a wina leży po stronie klienta.
Jedną z pułapek, w które łatwo można wpaść, jest zbytnie delegowanie odpowiedzialności. „Zleciliśmy to na zewnątrz i nie dbamy o to”-postawa typu jest błędna. Możesz delegować wiele zadań do wykonania, ale nie możesz delegować odpowiedzialności za ich wykonanie. Outsourcing IT Łódź jest polecany ze względu na wysoką jakość oferowanych usług. Negatywna strona outsourcingu tkwi również w firmach oferujących swoje usługi. Zdarza się, że są to firmy bez odpowiedniego przygotowania, nie posiadające odpowiednio wykwalifikowanej kadry lub praktycznego doświadczenia w realizacji projektów, którymi chciałyby się zająć. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią firmę outsourcingową.

About author

Related Articles