Odszkodowanie za błąd lekarski

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest jedynym w kraju organem, w którego mocy leży rozpatrywanie wniosków stwierdzających błędy medyczne. Błąd lekarski co do zasady związany jest z nienależytą opieką medyczną bądź źle przeprowadzonymi procedurami związanymi z leczeniem pacjenta, w wyniku których pacjent doznał utraty lub pogorszenia zdrowia a co gorsze zmarł. Każdemu pacjentowi, a w wyniku jego śmierci, rodzinie pacjenta, należy się odszkodowanie za błąd lekarski. Odszkodowanie wypłacane jest z tytułu posiadanego przez personel medyczny obowiązkowego ubezpieczenia. Ze względu na charakter popełnionego błędu proces ich rozpatrywania jest niezwykle długi i ciężki, dlatego też niewiele osób jak dotąd decyduje się na taką możliwość. Pamiętać należy jednak, że każdy ma do tego prawo jeśli podejrzewa, że podczas jego leczenia doszło do popełnienia błędu przez lekarza. Przez Komisja pacjenta może reprezentować kancelaria prawna bądź firma odszkodowawcza zajmująca się tego typu sprawami.

About author

Related Articles