Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna nie ma jednej definicji, gdyż jest to pojęcie bardzo szerokie. Najprościej ujmując ta odmiana ekonomii zajmuje się określaniem działalności gospodarczej, której cele społeczne i ekonomiczne są wspólne i równie ważne. Przedsiębiorstwo, które je realizuje na zysk czy maksymalizacje dochodów, przedkłada realizację założeń społecznych i to one są dla niej kluczowe. Orientacja celu jest skierowana na użyteczność społeczną celu. Często takie przedsiębiorstwo ma oddolny, wspólnotowy charakter i demokratyczny system zarządzania. Takie firmy spełniają wiele funkcji. Mogą być instytucjami pożytku publicznego, pełnić usługi społeczne: edukacyjne, opiekuńcze czy  techniczne dla mienia publicznego np. sprzątanie ulic, a nawet handlową, produkcyjną czy usługową, zakładając, że zarobione z działalności pieniądze idą na cel społeczny, np. na walkę z narkomanią, alkoholizmem czy opłacanie pensji osób niepełnosprawnych. Jak widać ekonomia ma różne oblicza i nie dotyczy wyłącznie, jak niektórzy zakładają, bezwzględnego zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych.

About author

Related Articles