Ekonomia

Niezaprzeczalnym faktem jest, że żyjemy w świecie ograniczonych zasobów. Ograniczony jest na czas, jak i dobra produkcyjne czy konsumpcyjne, natomiast nieograniczonymi są ludzkie potrzeby. Ekonomia zajmuje się badaniem zależności nieograniczonych celów między ograniczonymi środkami do osiągania tych celów. Ograniczone dobra winny służyć nam do osiągania jakiś celów, lecz poprzez swą ograniczoność musimy cały czas dokonywać wyborów między potrzebami bardzo ważnymi, jak i tymi mniej. Ograniczone zasoby możemy podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich są zasoby naturalne, które uważamy za ograniczone i pożądane. Drugą kategorią zasobów są dobra kapitałowe czyli pośrednie. Ostatnią kategorią zasobów są dobra konsumpcyjne czyli finalne. Tak więc proces produkcji przedstawia się w ten sposób: człowiek wykorzystuje zasoby naturalne by stworzyć dobra kapitałowe, które zaś posłużą mu do produkcji dóbr konsumpcyjnych czyli finalnych. Jak wcześniej wspomniałem ludzkie potrzeby są nieograniczone, dlatego też musimy wybierać co w danym momencie cenimy sobie najbardziej.

About author

Related Articles