Czym jest ekonomia?

Ekonomia jest nauką społeczną, która analizuje i opisuje konsumpcję, dystrybucję i produkcję dóbr. Ekonomia posługuje się aparatem matematycznym, głównie ilościowymi metodami badań, ale nie jest nauką ścisłą.
Słowo „ekonomia” ma swoje źródło w języku greckim – grecy stosowali ją do określenia zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Współcześnie ekonomia opisuje, jak ludzie i społeczeństwa decydują o wykorzystaniu posiadanych zasobów w celu wytwarzana i rozdzielania dóbr pomiędzy grupy społeczne i pojedyncze osoby.
Ponieważ posiadane zasoby i dobra są niewystarczające, ekonomia opiera się na pojęciu rzadkości dóbr. Żadna ilość dóbr nie może zupełnie zadowolić społeczeństwa, niezależnie od jego zamożności. Ekonomia nadaje temu stanowi nazwę nieograniczoności potrzeb ludzkich. Z tej perspektywy przedmiot badań, którymi zajmuje się ekonomia pokrywa się z obszarami innych nauk społecznych, jednak ekonomia skupia się głównie na relacjach między sprzedającymi i kupującymi oraz analizie rynku.

About author

Related Articles