Co to jest ekonomia?

Ekonomia jest nauka społeczną zajmującą się badaniem i analizą tego, jak jednostka i społeczeństwo wykorzystuje dobra. Zrozumienie podstaw ekonomii jest bardzo ważne nie tylko w kontekście państwowym czy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Znajomość jej zasad bardzo przydaje się w życiu codziennym i pozwala uniknąć podejmowania złych decyzji inwestycyjnych czy konsumpcyjnych. Nie jest to dziedzina ścisła, ale posługuje się matematyką, by opisać pewne zależności czy opisać pewne zjawiska. Skupia się przede wszystkim na relacjach między kupującym a sprzedającym, a także analizie rynkowej. Dzieli się ją na makroekonomię i mikroekonomię. Pierwsza skupia się na badaniu gospodarki, druga zaś na sytuacji panującej w gospodarstwach domowych. Ekonomia stara się opowiadać na pytania: co, kiedy i w jaki ilościach produkować, żeby zaspokoić ludzkie potrzeby. A u jej podstaw stoi pojęcie, że ludzie posiadają nieograniczone potrzeby przy znacznie mniejszych ilościach dóbr czy ograniczonych środkach produkcji, mogących te dobra wyprodukować.

About author

Related Articles