Analiza finansowa

Zyski naszej firmy powinny służyć przede wszystkim uzupełnieniu ewentualnych niedoborów w udziale kapitałowym każdego ze wspólników. W przypadku, gdy nadal pozostanie nadwyżka, wystarczy podzielić pieniądze proporcjonalnie do udziału w zyskach każdego ze wspólników. Niezwykle istotne jest, aby zasady podziału uwzględnić już na etapie zakładania spółki. Dzięki temu możliwe będzie pełne i rzetelne ustalenie sposobu podziału w przypadku, gdy wspólnicy nie będą mogli dojść do porozumienia. O tym, jakie zyski generuje nasze przedsiębiorstwo, decyduje analiza finansowa. Wynika z niej jasno, jakie przychody osiągnęliśmy w danym roku obrotowym i ile pieniędzy musimy przeznaczyć na długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że konieczne jest spłacenie jedynie pasywów, które stały się wymagalne w danym roku obrotowym. Za zobowiązania spółki odpowiedzialni są wszyscy wspólnicy, chyba że w umowie spółki wyłączono danego wspólnika od udziału w stratach generowanych przez firmę.

About author

Related Articles